_02 QUANT TRIGARIA A GUANYAR EL MATEIX?

Quina és la diferència entre el salari més alt i el salari més baix dins d’una mateixa empresa multinacional? Prenem un cas concret, però que es podria extrapolar fàcilment a moltes altres empreses similars. El conseller delegat de la Walt Disney Co. l’any 2008 va tenir uns ingressos de 30.617.352$. La cadena de subcontractació d’aquesta companyia arriba, habitualment, fins a les maquilas dels països de l’Amèrica Central. El sou d’un treballador a la indústria manufacturera de Guatemala era, el 2008, de 2.737$ anuals.

La diferència entre el salari del qui cobra més i el qui cobra menys dins d’aquesta cadena productiva-representativa d’una gran majoria de companyies multinacionals- és de 11.186 a 1. Dit d’una altra manera, el treballador de la maquila trigaria pràcticament 1000 anys -exactament 932 anys- a guanyar el mateix que guanya en 1 mes el màxim directiu de l’empresa per a la qual treballa.1 MES
3 MESOS
6 MESOS
12 MESOS
Director executiu d’una gran multinacional nord americana
2.500.000 $
7.500.000 $
15.000.000 $
29.750.000 $
Treballador industrial en un país pobre
210 $
630 $
1.260 $
2.490 $
Treballador amb el salari mitja d’Espanya
1600 $
4.800 $
9.600 $
19.000 $
Directiu d’una gran empresa espanyola
17.000 $
51.000 $
102.000 $
200.600 $
________________

FONT DADES: Pels ingressos del conseller delegat de la Walt Disney Co.: http://yagosdlrp.blogspot.com/2009/01/disney-vraagt-kaderleden-om-op-te.html / http://www.lacajarota.com/internet/los-10-ceo-mas-bien-pagados / http://www.cnnexpansion.com/negocios/2009/04/06/robert-iger-ceo-de-walt-disney-co / Pel salari del treballador de la indústria manufacturera a Guatemala: OIT, http://laborsta..ilo.org / Pel salari mig a Espanya: Encuesta de Estructura Salarial 2006, Instituto Nacional de Estadística / Pel ingressos mitjans dels executius de les principals empreses espanyoles (companyies de l’IBEX-35): http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=1296, a partir de “La Vanguardia” 3.02.2008