_13 IMPOSTOS MUNDIALS 

Com finançar un Fons Mundial contra la Pobresa? Des de fa anys, entre els experts en l’eradicació de la pobresa guanya partidaris la idea d’establir un sistema tributari internacional, és a dir, crear impostos mundials. És una utopia inviable?

L’any 2003, diversos experts internacionals van elaborar –per encàrrec del president de França, en aliança amb els d’Alemanya, el Brasil, Espanya i Xile– un informe titulat “Les noves contribucions financeres internacionals”, on es presentaven vàries propostes d’impostos mundials, entre els quals els nou que resumim aquí. La suma d’alguns o de tots aquests impostos proporcionaria recursos suficients, estables i previsibles per finançar el Fons.

Tots ells serien tècnicament factibles i econòmicament eficients. No només no generarien distorsions econòmiques greus, sinó que servirien per corregir distorsions prèvies. Serien equitatius –la càrrega quedaria distribuïda entre molts contribuents, de manera justa i imparcial– i transparents –se sabria qui paga i com s’administra la recaptació–.

Requeririen una cooperació tributària internacional forta i permanent, molt més profunda que l’actual. Es podrien instaurar mitjançant un tractat internacional, que seria un avenç històric vist que fins avui només els Estats han creat i recaptat impostos i que mai han acceptat limitacions tan fortes a la seva sobirania en aquest àmbit.1. Impost sobre els beneficis de les empreses multinacionals


5% addicional a l’impost de societats nacional. Compensaria el fet que les empreses multinacionals s’aprofiten del seu caràcter internacional per pagar menys impostos dels que pagarien si fossin empreses nacionals. Recaptació anual: entre 40.000 i 45.000 milions de $
2. Impost sobre el canvi de divises


0,01% de cada canvi de divises (que majoritàriament són entre dòlar/euro i dòlar/ien). Hauria d’aplicar-se a les principals borses del món per ser viable. Recaptació anual: entre 36.000 i 40.000 milions de $.

* Aquest impost, conegut també com "taxa Tobin", ha estat objecte de diferents formulacions concretes. Alguns experts proposen un tipus més elevat, d'entre el 0,05% i el 0,1%, que permetria una recaptació d'entre 200.000 i 400.000 milions de $ anuals.
3. Impost sobre les accions i les obligacions


0,005% sobre les compravendes d’accions i obligacions, inclosos els bons de l’Estat. Hauria d’aplicar-se a les principals borses del món per ser viable. Recaptació anual: 10.000 milions de $.

4. Impost sobre les emissions de carboni


10$ per tona de carboni emesa. Contribuiria a reduir l’efecte hivernacle, conseqüència directa d’aquestes emissions. Només és possible com a impost mundial. Recaptació anual: entre 10.000 i 20.000 milions de $.

5. Impost sobre el transport aeri


5% sobre els bitllets d’avió de primera i classe business. El transport aeri avui és una excepció: no paga pel consum de carburants. Però genera uns danys ambientals valorats en 30.000 milions d’euros l’any. Recaptació anual: entre 8.000 i 10.000 milions de $.6. Impostos sobre el transport marítim


10% sobre el consum de carburants. Recaptació anual: 1.000 milions de $. Alternativament, es pot establir una taxa per compensar els riscos de marees negres.

7. Peatge de trànsit pels estrets marins


Peatge per valor del 33% de l’estalvi que suposa, per als vaixells, transitar a través d’un determinat estret, que permet evitar trajectes més llargs. Aplicable a estrets com el de Calais, Gibraltar, Malacca o Taiwan, entre altres. Recaptació anual: entre 3.000 i 5.000 milions de $.
8. Impost sobre la venda d’armes


10% sobre la compra d’armes, ja es tracti de compres internes o d’importacions. Els Estats Units, Rússia, el Regne Unit, França, la Xina i Israel són avui els principals productors d’armes al món. Recaptació anual: 20.000 milions de $.

9. Contribució voluntària aplicada a les targetes de crèdit 


1% dels pagaments i retirades de diners efectuats amb targeta de crèdit. Recaptació anual: només a Europa, un mínim de 8.000 milions de €.
____________
Font dades: "Las nuevas contribuciones financieras internacionales". Informe al Presidente de la República francesa. Grupo de trabajo presidido por J. P. Landau. Colección de Informes Oficiales.