_11 QUI COMPLEIX?

Els països rics contribueixen a eradicar la pobresa dels països pobres per mitjà de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD). Per això són anomenats països donants.

L’any 1970, l’Assemblea General de l’ONU va acordar que l’AOD havia d’arribar fins a un 0,7% del PIB dels països donants. Quasi quaranta anys després, només cinc països al món compleixen aquest compromís.

L’any 2008 l’AOD va sumar un total de 120.000 milions de $, el 0,3% del PIB del conjunt dels països donants. Si tots ells complissin l’objectiu del 0,7%, aquell any l’AOD hauria ascendit a 280.000 milions de $.

Tanmateix el problema més greu no és aquest, sinó que només un terç de l’AOD, 40.000 milions de $, es dedica efectivament a l’eradicació de la pobresa. Per tant, els països donants només dediquen a l’eradicació de la pobresa un 0,1% del seu PIB conjunt.