_08 VIURE TOTS COM A COSTA RICA?


Com viuríem si repartíssim la riquesa mundial a parts iguals entre tots els habitants del planeta?

Si dividim el PIB del món d’un any donat per la població mundial d’aquell mateix any, obtindrem el PIB/càpita mundial. Així podem conèixer el nivell de vida mitjà de la humanitat.

L’any 2008 –el més recent del qual es disposen de dades completes–
el PIB/càpita mundial va ser de 10.364$, molt proper al PIB/càpita de Costa Rica.

Però, com es viu a Costa Rica? El PIB/càpita d’Espanya aquell mateix any va ser, aproximadament, el triple que el del país centreamericà. Així, el nivell de vida mitjà dels habitants del planeta era, el 2008, una tercera part del d’Espanya.
______________

Font dades: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2008 / Gross domestic product 2007, PPP. World Development Indicators database, World Bank, revised 24 April 2009 / Population 2007. World Development Indicators database, World Bank, revised 24 April 2009