_07 EL MÉS RIC I EL MÉS POBRE


L’any 2009 l’home més ric del món tenia un patrimoni de 40.000 milions de $ (segons la revista Forbes).

Segons el Banc Mundial, les persones en situació de pobresa extrema l’any 2001 eren 1.100 milions en tot el món i tenien una renda mitjana de 0,77$ al dia. Seguint aquestes estimacions, podríem classificar els pobres extrems en tres grups iguals, de 367 milions de persones cadascun. Els pobres extrems del primer grup tindrien una renda mitjana de 0,55$ al dia i serien els més pobres d’entre els pobres extrems. La renda mitjana dels pobres extrems del segon grup seria de 0,77$ al dia i la dels del tercer grup seria de 0,99$ al dia.

D’acord amb aquests càlculs, els ingressos anuals dels més pobres entre els pobres extrems són, aproximadament, de 200$ anuals. Així, el patrimoni de l’home més ric del món equival als ingressos anuals dels 200 milions de persones més pobres del planeta.