_05 LES QUATRE CLASSES DE LA POBLACIÓ MUNDIAL


Població
%
Pobresa extrema
876 milions
14%
Pobresa moderada
1.685 milions
26%
“Classe mitjana” mundial
≈2.700 milions
42%
“Classe alta” mundial
≈1.200 milions
18%


Pobresa extrema: 876 milions
14% de la població mundial
“Si el desenvolupament econòmic és una escala (...), aproximadament 1.000 milions de persones en tot el món estan massa malats, famolencs o necessitats fins i tot per posar un peu en el primer esgraó. Són els “més pobres d’entre els pobres” o els “pobres extrems” del planeta. No tots s’estan morint ara mateix, però tots lluiten per sobreviure cada dia”
Sachs, J.: La fi de la pobresa

Pobresa moderada: 1.685 milions
26% de la població mundial
“Uns quants esgraons més amunt trobem la part superior del món de rendes baixes, formada aproximadament per 1.500 milions de persones. Són “els pobres”. Viuen per sobre de la mera subsistència. (...) La mort no està trucant a la seva porta, però la penúria econòmica i la manca de serveis bàsics com l’aigua potables i lavabos que funcionin com cal formen part de la seva vida quotidiana.”
Sachs, J.: La fi de la pobresa
“Classe mitjana” mundial: ≈2.700 milions
42% de la població mundial
“Uns 2.500 milions de persones es troben uns quants esgraons més amunt, en el món de les rendes mitjanes. Es tracta de famílies amb ingressos mitjans, però per descomptat no se les reconeixeria com a part de la classe mitjana segons els criteris dels països rics. Les seves rendes poden ser d’uns quants milers de dòlars anuals.”
Sachs, J.: La fi de la pobresa

“Classe alta” mundial: ≈1.200 milions
18% de la població mundial
“En el punt més elevat de l’escala hi ha els 1.000 milions de persones restants, pertanyents al món de les rendes altes. Entre aquestes famílies hi ha els prop de 1.000 milions d’habitants dels països rics, però també el creixent nombre de persones acomodades que viuen els països de rendes mitjanes.”
Sachs, J.: La fi de la pobresa