_04 POBRES AL MÓN: MÉS? MENYS?


Al món hi ha cada vegada més pobres o menys? Aquesta és una qüestió d’intens debat, des de fa anys, entre experts d’arreu del món.

Segons el Banc Mundial –la institució pública mundial encarregada de l’eradicació de la pobresa– els pobres són aquelles persones que viuen amb menys de 2$ al dia. D’entre els pobres, aquells que tenen entre 1 i 2$ diaris es considera que viuen en situació de pobresa moderada i aquells que tenen menys d’1$ diari es considera que viuen en situació de pobresa extrema. Tanmateix, els darrers anys el mateix Banc Mundial ha elevat el llindar de la pobresa extrema a 1,25$ diaris.

D’acord amb les dades del Banc Mundial, entre 1981 i 2005:
  • En conjunt, els pobres han • passat de 2.535 milions (57% de la població mundial) a 2.561 milions (40%). 
  • Les persones en situació de • pobresa moderada han passat de 1.020 milions (23%) a 1.685 milions (26%). 
  • Les persones en situació de • pobresa extrema han passat de 1.515 milions (34%) a 876 milions (14%). 

Cal tenir en compte que una gran part de la reducció de la pobresa extrema s’ha aconseguit a la Xina. Per això, el Banc Mundial també ofereix les dades que permeten conèixer quina ha estat l’evolució de la pobresa al món si no tenim en compte el cas xinès.

Si prescindim de la població xinesa, entre el 1981 i el 2005:
  • En conjunt, els pobres han • passat de 1.563 milions (44% de la població mundial exceptuant la Xina) a 2.088 milions (40%). 
  • Les persones en situació de • pobresa moderada han passat de 778 milions (22%) a 1.318 milions (25%). 
  • Les persones en situació de • pobresa extrema han passat de 785 milions (22%) a 770 milions (15%). 

__________________

FONT dades: Martin Ravallion y Shaohua Chen, “The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty”, Policy Research Working Paper 4703, The World Bank Development Research Group, August 2008.