_02 QUI HA PAGAT LA ‘RONDA’?


El principal acord de liberalització comercial dels darrers anys -conegut com a Ronda Uruguai i signat el 1994- ha permès que la riquesa mundial s'incrementés en uns 500.000 milions de $ anuals. Com s'han repartit aquests beneficis?

• Els països rics (16% de la població mundial) s'han endut el 70% d'aquests guanys. 

• Els països pobres i emergents (85% de la població mundial) se n'han endut el 
30% restant. 

• L'Àfrica subsahariana, on hi ha bona part dels països més pobres del mónha perdut uns 1.200 milions de $ anuals a causa de la Ronda Uruguai.


______
Font Dades: Stiglitz, J.E.: Cómo hacer que funcione la globalización, Taurus 2006 / PNUD, Human Development Report 1997: Human Development to Erradicate Poverty, Nueva York, Oxford University Press, 1997.