_01 QUAN EL MÓN ERA IGUAL


L’any 1000 el nivell de vida de les diferents regions del món era pràcticament idèntic. De fet, fins al segle XVIII les desigualtats de PIB/càpita* entre elles eren poc significatives. És a partir del segle XIX i, sobretot, del XX que aquestes desigualtats esclaten i es pot començar a parlar de països rics i països pobres.


* El PIB/càpita és un indicador que ens permet conèixer el nivell de vida mitjà d’un país o una regió en un moment donat. Es calcula dividint la producció d’un país en un any determinat per la població del país d’aquell mateix any. Com que es tracta d’una mitjana, no permet conèixer quina és la distribució de la riquesa a l’interior d’aquell país o regió.

ANYS
1000
1500
1700
1820
1870
1900
1950
1980
2006
ESTATS UNITS
400
400
527
1.257
2.445
4.091
9.561
18.577
31.049
EUROPA OCCIDENTAL
427
772
997
1.202
1.960
2.892
4.568
13.152
21.202
RÚSSIA
400
499
610
688
943
1.237
2.841
6.427
7.831
MITJANA MUNDIAL
453
556
615
667
871
1.262
2.109
4.519
7.225
AMÈRICA LLATINA
400
416
527
691
676
1.113
2.510
5.593
6.444
ORIENT MITJÀ
621
590
591
607
742
638
1.724
5.220
6.334
XINA
466
600
600
600
530
545
448
1.061
6.048
ÍNDIA
450
550
550
553
533
599
619
938
2.598
ÀFRICA
425
414
421
420
500
601
889
1.515
1.662

Unitats en $


_______________

Font dades: Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD, March 2009 http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_03-2009.xls