_11 SEMPRE HI PERDRÀ ALGÚ
"En part, el lliure comerç no ha funcional perquè no ho hem intentat: els tractats comercials del passat no han estat ni lliures ni justos: han estat asimètrics, perquè els països més avançats sense una reciprocitat absoluta. Es varen mantenir una gran quantitat de barreres comercials, subtils però efectives. Aquesta globalització asimètrica va deixar en desavantatge els països en vies de desenvolupament; de fet, estan pitjor del que estarien amb un règim comercial lliure i just de debò.

Però encara que els tractats comercials haguessin estat del tot lliures i justos, no tots els països se n’haurien beneficiat - o almenys no se n’haurien beneficiat prou- i no tots els habitants, fins i tot dels països que se’n beneficiessin, en compartirien els guanys. Encara que s’eliminessin les barreres comercials d’una manera simètrica, no tothom es troba en una posició d’igualtat per treure profit de les noves oportunitats."

"Finalment, encara que després hi hagi transaccions comercials, no tothom hi surt guanyant. La teoria de la liberalització comercial (amb mercats perfectes i amb la hipòtesis que la liberalització és justa) només promet que el país en conjunt se’n beneficiarà. La teoria també prediu que hi haurà perdedors. Se suposa que els guanyadors podrien compensar els perdedores; a la pràctica, però, això gairebé mai no passa. Si tots els beneficis van a parar a una elit, aleshores la liberalització comercial ens porta cap a països rics amb ciutadans pobres i, fins i tot, la classe mitjana en pot sortir perjudicada. Per tant, si no es gestiona correctament la liberalització, la majoria de ciutadans hi poden sortir perdent, per la qual cosa aquests ciutadans pot ser que no vegin cap raó per donar-hi suport. No és una qüestió d’interessos particulars oposats a la liberalització, sinó de ciutadans que perceben el món tal com és."

“Els polítics i economistes que asseguren que la liberalització comercial afavorirà tothom no diuen la veritat. La teoria econòmica (i l’experiència històrica) suggereix tot el contrari: encara que la liberalització comercial pot millorar la situació global del país, determinats grups hi poden sortir perdent. I suggereix que, almenys en els països més avançats, els que es troben al capdavall -la mà d’obra no qualificada- són els que en sortiran més malparats."

__________

FONT DADES: STIGLITZ, J.E.: Com podem fer funiconar la globalització? Barcelona: Empúries, 2007.