_02 PAÏSOS RICS, PAÏSOS POBRES, PAÏSOS EMERGENTS

Mira amb més detall què ha passat durant els segles XIX i XX, a través d’alguns països representatius del conjunt del planeta.

Per una banda, ha augmentat la desigualtat. L’any 1820 el PIB/càpita del país aleshores més ric, Estats Units, era tres vegades superior al del conjunt països de l’Àfrica. L’any 1900 aquesta diferència ja era quasi de 7 a 1 i avui és aproximadament de 20 a 1.

Per altra banda, alguns països fins fa poc pobres han començat a disminuir, en les darreres dècades, la seva diferència de nivell de vida amb els països rics. Són els anomenats països emergents.


________________

FONT DADES: Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006 AD, March 2009
http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_03-2009.xls