_05 QUI TÉ POR DE LES MULTINACIONALS?


De manera excepcional, els països pobres, quan tenen una emergència sanitària, han de poder produir o importar medicaments genèrics, malgrat que la patent d’aquests encara estigui en vigor. Això és el que van acordar tots els governs que formen part de l'Organització Mundial del Comerç l'any 1994. L'objectiu d'aquest acord és evitar que els malalts d'aquells països morin per no poder accedir a medicines que existeixen i els podrien curar, però que són massa cares.

Tanmateix, així que va entrar en vigor aquest acord, les grans companyies farmacèutiques han portat als tribunals tots els governs dels països pobres o emergents que han gosat dur-lo a la pràctica. Sud-àfrica, Malàisia, Filipines, Kenya, l'Índia, Brasil... tots aquests països han hagut de resistir l'envestida de la indústria farmacèutica i dels governs dels països rics que responen a la seva influència.