_04 DEUTES ODIOSOS


Què passa quan els països pobres que demanen préstecs tenen un govern dictatorial? Durant la Guerra Freda, l’Etiòpia de Mengistu, el Congo de Mobutu o el Níger dels militars corruptes -per posar només tres exemples- van rebre crèdits milionaris dels bancs o dels governs dels països rics i els van utilitzar per finançar les seves polítiques repressives, plenes d’atrocitats contra els drets humans, o per acumular immenses fortunes personals.

Quan han caigut aquestes dictadures, els nous governs democràtics han heretat els crèdits que havien contret aquells dictadors. En principi, els haurien de tornar amb els impostos que paguen els seus ciutadans. Tanmateix, és immoral exigir-li a algú que pagui el deute que va servir per reprimir-lo a ell o als seus familiars. Per això, és conegut amb el nom de “deute odiós”. Avui, els xilens estan tornant els deutes contrets per Pinochet i els sudafricans els deutes dels governs de l’apartheid.

Els “deutes odiosos”, quan els països passen de la dictadura a la democràcia, s’haurien de condonar automàticament i sense cap condició. Així ho haurien d’establir les Nacions Unides formalment. D’aquesta manera, a més d’acabar amb els “deutes odiosos” del present, s’evitarien nous “deutes odiosos” de cara al futur. Perquè els creditors no s’arriscaran a concedir un préstec a un dictador, si saben que ja no el podran cobrar en cas que caigui la seva dictadura.