_04 FER QUE EL NEGRE ES TORNI BLANC

A causa del secret bancari -és a dir, de l’opacitat emparada per la pròpia legislació dels paradisos fiscals- els governs d’aquests Estats no poden conèixer la identitat dels titulars dels comptes dels bancs domiciliats allà, ni d’on provenen els diners que hi amaguen. Aquesta manca de transparència és la que fa possible l’evasió fiscal.

Però, a més, el secret bancari permet que els paradisos fiscals siguin normalment el refugi del “diner negre”, aquell que s’aconsegueix al marge de la llei. Allà recalen els beneficis procedents dels negocis criminals: el tràfic d’armes, de drogues o de persones, el terrorisme internacional o la corrupció política i els suborns. Els paradisos fiscals són la via que utilitza aquest diner per “blanquejar-se”, és a dir, per retornar al circuit econòmic com a diner legal.