_03 ESQUIVANT ELS INSPECTORS

Els paradisos fiscals són una porta oberta a l’evasió fiscal massiva: les empreses o els ciutadans estrangers que es domicilien allà deixen de pagar els impostos que els correspondria a la hisenda dels seus propis Estats. Sovint, les grans empreses mundials hi transfereixen els seus beneficis i -a través de la seves xarxes de bancs, advocats i consellers- hi creen estructures financeres tèrboles i complexes que els permetin defugir les seves obligacions fiscals.

Es calcula que un terç de tots els actius mundials estan dipositats en paradisos fiscals, escapant així de qualsevol imposició, i que per allà hi passa la meitat de les transaccions del comerç mundial. Així, des d’aquests paradisos es du a terme cada any un frau fiscal massiu contra la resta de països del món.

La pèrdua de recaptació provocada pels paradisos fiscals és d’uns 250.000 milions de $ a l’any*, molt més diners dels que caldrien per eradicar l’extrema pobresa a tot el món. (Per finançar el Fons Mundial contra la Pobresa n’hi hauria prou amb 180.000 milions de $ anuals**).

* Dades de l’any 2005, Tax Justice Network.
** Vegeu el bloc 1: Pobresa i desigualtat (1_12)