_01 LA GLOBALITZACIÓ FINANCERA

El capital financer hauria de servir, en principi, per finançar l’economia productiva. A partir dels anys setanta, però, els mercats financers internacionals van entrar en una nova era de desregulació. Des d’aleshores, gràcies a les noves tecnologies de la comunicació i emparats per les polítiques econòmiques neoliberals, els capitals financers disposen de total llibertat per circular per les diferents borses del planeta, guiats només per la recerca del màxim guany en el termini més curt possible.
Un volum incalculable de diners gestionat per bancs, fons d’inversió i fons d’alt risc    -els anomenats hedge funds- es mou per aquesta xarxa financera global, comprant i venent divises, accions, deute públic, “derivats” i “futurs”, sovint a la velocitat de la llum. La immensa majoria de vegades no busquen inversions productives, sinó operacions merament especulatives que -quan surten bé- proporcionen incomptables beneficis sense haver generat ni una mica de riquesa.
La lliure circulació de capitals és una font constant d’inestabilitat per al conjunt de l’economia mundial des de fa dècades. Els inversors, tal i com arriben massivament als països que els semblen atractius per invertir, en marxen massivament quan es produeixen pànics financers que s’autoalimenten a si mateixos. Tenen un comportament semblant al d’una manada de búfals: quan hi ha alguna senyal inquietant, fugen en estampida, sovint de manera irracional. Sens dubte, l’economia global creixeria a un ritme més vigorós i de manera més estable -i el món seria un lloc més pròsper i més segur- si els mercats financers estiguessin correctament regulats.