_03 DEPÈN DE NOSALTRES, DEPÈN DE TU

 “Som la primera generació de la història de la humanitat que té la capacitat i els mitjans per eradicar la pobresa.” (Secretari General de l’ONU, discurs de la Declaració del Mil·lenni, 8 de setembre del 2000)

Avui un món sense pobresa ja no és una utopia irrealitzable. Però els progressos cap a aquesta meta encara són exageradament lents. No fer un salt important en l’eradicació de la pobresa abans de l’any 2015 seria un fracàs col·lectiu. Un fracàs que no ens podem permetre.

Evitar-ho és possible. Depèn de si els governs -principalment els dels països rics- i els organismes internacionals impulsen les reformes necessàries per aconseguir-ho. Depèn de si els ciutadans els pressionem perquè les facin: a través de la societat civil, dels moviments socials, del vot, de l’acció col·lectiva o individual...

...DEPÈN DE NOSALTRES, DEPÈN DE TU.