_01 EL CAMÍ CAP ALS ODM

Entre el 6 i el 8 de setembre de l’any 2000, els dirigents del món es van reunir a les Nacions Unides, a Nova York, a la Cimera del Mil·lenni. Probablement, és la reunió de caps d’estat o de govern més gran de tota la història de la humanitat: no hi faltava pràcticament cap dels 191 països membres.Allà van aprovar la Declaració del Mil·lenni, en la qual proposaven una nova aliança mundial per reduir dràsticament els nivells d’extrema pobresa al món. Concretament, van assumir vuit fites conegudes com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que es van comprometre a assolir l’any 2015:

               1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.

               2. Assolir l’ensenyament primari universal.

               3. Promoure la igualtat entre els sexes i l’autonomia de la dona.

               4. Reduir la mortalitat infantil.

               5. Millorar la salut materna.

               6. Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties.

               7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.

               8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.


L’any 2015 s’acosta, però els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni segueixen lluny. Tot indica que no es compliran en el termini previst.

De fet, no es compliran mai si prèviament no transformem completament les relacions econòmiques entre els països rics i els països pobres i emergents. Mai no s'assoliran si no fem reformes profundes en les regles del comerç mundial, dels mercats financers internacionals i en els instruments d’ajuda al desenvolupament. Reformes imprescindibles. Reformes urgents.Barcelona va ser distingida l’any 2009 amb el títol de Ciutat Compromesa amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.