“No podem 
resoldre problemes
amb la mateixa
manera de pensar
que vam utilitzar
quan els vam crear.”

Albert Einstein
“L’economia global ha crescut a una escala sense 
precedents històrics. Amb l’ajuda de les noves
tecnologies, les persones, els capitals i les mercaderies 
es mouen entre els països amb tanta facilitat
i rapidesa que han creat una xarxa econòmica global
interdependent que repercuteix pràcticament en tots
els habitants del planeta.

Malgrat l’optimisme inicial, la globalització no ha marcat 
l’inici d’una nova era de prosperitat per a tots. (...)
En les darreres dècades, ha augmentat 
exponencialment la desigualtat en molts països, així 
com entre els països més rics i els més pobres del món. 
(...) No és sostenible ni desitjable que l’economia global 
continuï desenvolupant-se en aquesta direcció.”

Organització Internacional del Treball (2005)